Schooltijden

De Dubbeldekker werkt met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen de hele dag op school zijn en lunchen op school met hun leerkracht.
De schooltijden zijn:
Maandag- dinsdag- donderdag- vrijdag     er is les van 8.30-14.30 uur
Woensdag                                                  er is les van 8.30-12.00 uur voor groep 1 t/m 6
                                                                   er is les van 8.30-12.15 uur voor groep 7 & 8

We vinden het belangrijk op tijd te starten met de lessen, daarom gelden de volgende afspraken:

8.15 uur: Inloop
Ouders zijn welkom in de klas.

8.25 uur: De eerste bel
Alle leerlingen gaan naar de klas (als ze nog buiten spelen).
Ouders nemen afscheid.

8.30 uur: De tweede bel
De les begint.

14.30 uur: Einde schooldag

OBS De Dubbeldekker
Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
T (035) 685 17 76
E directie@dedubbeldekker.nl

Taalschool Huizen
Holleblok 12
1273 EG Huizen
T
06 579 40 1 01
E d.vantiel@dedubbeldekker.nl