Twitter

@obsdubbeldekker

Kom leren op De Dubbeldekker!

            

"De Dubbeldekker is een ambitieuze school en biedt iedere leerling mogelijkheden voor een kansrijke deelname in onze maatschappij."

De Dubbeldekker is een openbare school in Hilversum waar alle kinderen welkom zijn!
Onze school kenmerkt zich door:

*     de eerste focus te leggen op het (basis)vaardig maken van leerlingen in rekenen & taal
*     het werken vanaf groep 4 voor de hoofdvakken op chromebooks met Snappet: 
      oefenen op je eigen vaardigheidsniveau
*     leerkrachten die doelgericht lesgeven waar kinderen actief worden betrokken
*     Gecertificeerde Kanjertrainers die vanaf groep 1 Kanjerlessen geven
*     aandacht voor 21st century skills te hebben door het IMC-programma in groep 7 & 8: 
      vak-experts die wekelijks onze leerlingen lesgeven en meenemen naar hun werkterrein
*     een krachtige taallijn: groep 1 t/m 8 krijgen woordenschatlessen: nieuwe nuttige woorden
*     wekelijks een creativiteitsaanbod in alle groepen

De Dubbeldekker is school waarbij het team veel samenwerkt en samen leert; door bij elkaar op lesbezoek te gaan, elkaar feedback te geven en samen lessen te ontwerpen. Bij het verbeteren van ons onderwijs worden de leerlingen betrokken, want we willen "Elke dag samen een beetje beter!"
     

Facebook

OBS De Dubbeldekker
Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
T (035) 685 17 76
E directie@dedubbeldekker.nl

Taalschool Huizen
Holleblok 12
1273 EG Huizen
T
06 579 40 1 01
E d.vantiel@dedubbeldekker.nl